Početna
Proizvodi
Usluge
Kontakt
O nama
 


Zašto se korisnici odlučuju za obračun "izvan kuće"
Praćenje propisa, naime uz plaće su vezani mnogi zakoni i pravilnici, koji se u zadnjih 8
godina (od uvođenja poreza na dohodak) mjenjaju najmanje jedanput godišnje. Onaj koji
obračunava plaće mora biti upoznat sa slijedećim zakonima
 • Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak
 • Zakon o osnovnom mirovinskom osiguranju
 • Zakon o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju
 • Pravilnik REGOS-a (mijenjao se cca. 20 puta)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju i Pravilnik (mijenja se prosječno svakih 6 mjeseci)
 • Zakon o radu
 • Zakon o platnom prometu
Točnost isplate, naša praksa je pokazala da su sve stranke (one koje nismo mi vodili od
osnivanja) imale greške kod isplata plaća koje su otklonjene u trenutku kada smo ih mi
«preuzeli». Naravno da i mi proizvodimo greške, ali ih, poznavajući cjelokupni sistem, znamo
i ispraviti, dok kada korisnik sam radi plaće često ne može «zatvoriti» greške.

Pravovremenost isplate, nakon uvođenja praćenja plaća preko REGOS-a pojavljuju se
problemi u samim isplatama – kako se podaci kriptiraju (zaštićuju) često dolazi do
nemogućnosti transfera podataka sa centralnom bazom iz slijedećih razloga:

 • REGOS u trenutku obrade mijenja software
 • REGOS se nije uskladio sa Pravilnikom koji je sam donio
 • Pravilnikom je propisano ono što se u praksi ne može provesti (službenici
  REGOS-a tvrde da su podaci u redu a kada službenici FINA-e pokušaju provesti
  dane podatke dolazi do «pucanja» plaćanja)
Trenutna reakcija, kod gore navedenih situacija treba se vršiti software intervencija pa se
dolazi u situaciju da se čeka ispravak u programu, dok kod usluge, izvršitelj može promptno
reagirati i on razbija «barijere» isplate.

Čuvanje i rekonstrukcija podataka, kod isplata plaća često dolazi do različitosti u obračunu
i plaćanju. Kada kompanija sama vrši obračune a dolazi u situaciju da treba rekonstruirati
obračun (financijske kontrole, kontrole uplata doprinosa, sudska vještačenja itd.) dolazi do
saznanja da su baze podataka zagubljene, krivo pohranjene, nepotpune. Ovdje bi istaknuli da
su podaci o plaćama trajni podaci. Ti podaci trebaju postajati i biti na raspolaganju i kada
kompanija više ne postoji. (Npr. mi još danas izvještavamo nadležne institucije za Societe
Generale Bank (otišli iz Hrvatske 2000. godine) i BHV Bank (otišli iz Hrvatske 2001. godine).

Tajnost plaća, mnoge kompanije imaju propisanu tajnost plaća pa je iz tog razloga obračun
izbačen iz «kuće» jer se time poslodavci štite od napada izvana i slobode nagrađivanja za rad
(nema situacija da netko kaže «Zašto je on dobio više nego ja?»)

Izvješćivanje nadležnih institucija, pravovremenost izvješćivanja mora biti usklađena sa
točnosti uplata jer su postavljeni mehanizmi kontrole. Ovdje je važno i pravodobno
primjenjivanje novih propisa.

Izvješćivanje managmenta, struktura podataka odnosno način na koji mi čuvamo podatke
omogućuje točno, pravovremeno i prije svega različitost izvješćivanja, odnosno tako velikom
i dobro postavljenom strukturom imamo mogućnost izvješćivanja do najsitnijih detalja iz plaća.
Kako svaka kompanija ima svoj način kontrole i praćenja plaća managment ima mogućnost da
po zadanim kriterijima ima stalno izvješćivanje sa točnim podacima dok u suprotnom gubi puno
vremena na analize i odluke. Mala priča: Interbrew uvodi u ovaj dio Europe SAP-ov software.
Angažirali su kompaniju iz Londona da prouči i testira software koji trenutno koriste. Po analizi
koju su izvršili mijenjaju cijelokupni software osim Kadrovske evidencije (naš program a oni
rade na njemu) i uslugu Obračuna plaća iz razloga što naš software ima više mogućnosti
baratanja podacima nego SAP bez obzira na standard i kvalitetu SAP-ovih software-a. Mala
priča 2: Kontrolori PSA Grupe (Peugeot) su rekli da po strukturi i načinu izvješćivanja imamo
svjetski standard, čak i daleko više nego što ta grupacija propisuje.

Isplativost i brzina, po našim saznanjima planirana (i spremna da se plati) cijena ove usluge za
strane kompanije iznosi od 50 – 200 HRK po čovjeku (zavisno od veličine kompanije). Po proračunu
koje smo radili za preuzete kompanije naša cijena se kreće od uštede od 50% (ljudi, potrošni materijal,
sredstva rada, utrošak vremena) do preplate 10%.

Sa obzirom na komociju upravljanja i sve gore navedeno ako i dolazi do preplate mislimo da
se kreće u granici razumnog, a kada se kompanija povuče iz Hrvatske onda mi preuzimamo
svo daljnje izvješćivanje (bez naknade) za bilo koju problematiku vezanu uz plaće.