Početna
Proizvodi
Usluge
Kontakt
O nama
 


Vijesti - 3.11.2005
Kao posljedica promjena zakona o trgovačkim društvima koji je omogućio da u slučaju preoblikovanja d.d. u d.o.o.
jedan član društva može steći više temeljnih uloga na temelju kojih preuzima poslovne udjele
u tijeku su promjene postojeće organizacije i strukture datoteka.